Donnerstag, 29.Oktober 2020   
Senioren GC Lengenfeld  2020 

Teilnehmer des Turniers am 08.05.2020

Die Anzeige kann nach Stammvorgabe, Brutto btw. Nettopunkten innerhalb der jeweiligen Gruppe sortiert werden.
Über den Teilnehmer wird seine Scorekarte angezeigt. Dazu klicken Sie bitte auf die entsprechende Spaltenüberschrift für die Sortierung bzw. den Namen für die Scorekarte.
Die Sieger der einzelnen Gruppen werden gekennzeichnet.

Turnier am 08.05.2020
Spieler Gruppe SortierenHC    SV   
AMON Helmut
A
-19,3
-20
86
23
42
SIMON Herbert
A
-15,6
-16
88
20
36
 
SCHNAIT Herbert
A
-17,8
-19
93
18
35
 
NADLER Otto
A
-18,2
-19
92
17
35
 
WATZINGER Erhard
A
-21,1
-22
95
13
35
 
ROSENTHAL Heinz
A
-26,5
-28
103
12
35
 
BURGER Manfred
A
-8,9
-9
87
24
33
 
CUMPELIK Walter
A
-19,1
-20
96
17
33
 
SCHöFMANN Sepp
A
-23,6
-25
100
10
33
 
CZIPIN Andreas
A
-14,8
-15
92
18
32
 
JOBST Erwin
A
-9,3
-9
86
23
31
 
SCHINDLER Franz
A
-21,0
-22
100
10
31
 
GEBHART Anton
A
-14,9
-15
96
17
30
 
KITZWÖGERER Robert
A
-21,6
-23
102
11
30
 
DIMMEL Josef
A
-23,3
-24
106
8
28
 
LEIDENFROST Kurt
A
-25,5
-27
108
5
27
 
PREIß Rudi
A
-15,5
-16
98
13
26
 
KOMURKA Hans
A
-22,8
-24
111
3
25
 
ZEUGSWETTER Erich
A
-14,6
-15
103
14
24
 
KIENNAST Herbert
A
-19,6
-20
110
9
24
 
KAJA Alexander
A
-23,1
-24
112
6
24
 
HASMANN Wolfgang
A
-22,9
-24
118
5
21
 
WAGNER Bernd
A
-22,9
-24
119
4
17
 
KUGLER Wilfried
A
-26,9
-28
125
1
16
 
GC Lengenfeld

GSL-NOE